Organisatiestructuur

Bij alles wat we doen vragen we ons af wat heeft de burger er aan…´. Dit citaat geeft kort en krachtig weer waar werken bij de gemeente Boekel, gelegen in Noordoost Brabant, voor staat. De opdracht aan de circa 60 medewerkers van de gemeentelijke organisatie is dan ook om de ruim 10.000 inwoners van de gemeente Boekel centraal te stellen in de dagelijkse werkzaamheden. Resultaat hiervan is een dynamische gemeente waar werk wordt gemaakt van dienstverlening en deregulering en waar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen.

De gemeente Boekel wil blijvend flexibel in kunnen spelen op de veranderende samenleving. Omdat de samenleving voortdurend in beweging is willen we als gemeente onze dienstverlening ook flexibel organiseren. Daarom willen wij werken met generalisten; medewerkers die zich, zowel op beleids als op uitvoerend niveau, vandaag in het ene onderwerp verdiepen en morgen gemakkelijk overschakelen op een ander onderwerp als onze gemeenschap daarom vraagt. Mensen die zich onderwerpen op hoofdlijnen eigen maken en daar sturing aan geven. Echte specialistische kennis huren wij in bij samenwerkingsverbanden of marktpartijen. Van onze medewerkers verwachten wij dat men regie voert op de producten van deze externe partijen.

Hieronder kunt u het organigram van de ambtelijke organisatie raadplegen. De organisatie bestaat uit drie sectoren:

  1. Ondersteuning en Publieksdiensten
  2. Beleid, Strategie en Uitvoering
  3. Stafafdeling met facilitaire diensten

De ambtelijke organisatie staat onder leiding van gemeentesecretaris dhr. J. Marcic.