Vacatures

De gemeente Boekel wil blijvend  flexibel in kunnen spelen op de veranderende samenleving. Omdat de samenleving voortdurend in beweging is willen we als gemeente onze dienstverlening ook flexibel organiseren. Daarom willen wij werken met generalisten;  medewerkers die zich, zowel op beleids als op uitvoerend niveau, vandaag in het ene onderwerp verdiepen en morgen gemakkelijk overschakelen op een ander onderwerp als onze gemeenschap daarom vraagt. Mensen die zich onderwerpen op hoofdlijnen eigen maken en daar sturing aan geven. Echte specialistische kennis huren wij in bij samenwerkingsverbanden of marktpartijen. Van onze medewerkers verwachten wij dat men regie voert op de producten van deze externe partijen.

De vacatures en klussen die de gemeente Boekel beschikbaar heeft, vindt u op www.werkeninnoordoostbrabant.nl. Op deze website vindt u ook de vacatures en klussen van andere gemeenten in Noordoost-Brabant.


Er zijn op dit moment geen vacatures beschikbaar.