Adviesraad sociaal domein

De Wmo adviesraad is de onafhankelijke adviesraad voor inspraak, advies en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners, die met de Wmo te maken krijgen. De Wmo adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de Wmo en de toegankelijkheid van de samenleving.