Uitgifte bouwgrond in plan "De Driedaagse" te Boekel

Het plan De Driedaagse wordt bouwrijp gemaakt. De Driedaagse geeft mogelijkheden om wonen met bedrijvigheid te realiseren. De gemeente Boekel start met de uitgifte van 14 forse bedrijfskavels met bedrijfswoning. Het plan ligt in een landelijke omgeving met een mooie buffer groen tussen de woonwijk en het plan De Driedaagse. Het plan heeft straks door de aanleg van de Randweg prima ontsluitingsmogelijkheden.

Wie komt in aanmerking
Degene die een bedrijf heeft of wil starten met lichte bedrijvigheid.

Verkaveling
 

Categorie                              Nummer         oppervlakte  

Bedrijfskavel                          K03                 ± 2.092 m²  

Bedrijfskavel                          K05                ± 1.000 m² 

Bedrijfskavel                          K06                 ± 1.000 m² (in optie)

Bedrijfskavel                          K07                 ± 1.100 m² (in optie)

Bedrijfskavel                          K08                 ± 1.690 m²

Grondprijs 2019
Bedrijfskavel      € 145,00 per m² exclusief btw.

+

Bedrijfswoning   € 50.000,00 exclusief btw.

Informatie
Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de procedure kunt u zich wenden tot mevrouw J. (Jessica) van Bergen of de heer J. (Joris) Gerrits.