Uitgifte bouwgrond in plan "De Run" fase 2 te Boekel

Inmiddels is fase 1 bouwrijp gemaakt en bijna alle bouwkavels verkocht. Tijd voor uitgifte bouwkavels fase 2. De verwachting is dat het plan De Run, fase 2 in november 2019 bouwrijp is.

We zijn trots op het plan De Run, omdat dit het eerste plan is in de gemeente Boekel waar geen gasaansluitingen meer aanwezig zijn. Het is dus een gasloos plan.

Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen gebouwd worden. Dit houdt in dat een huis evenveel of meer energie opwekt als nodig is voor het huis en het huishouden. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecertificaat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd.

Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden.

Verkaveling

Het bestemmingsplan De Run is flexibel, eveneens als het plan De Donk, fase 2.
In eerste instantie willen we de bouwkavels zo uitgeven zoals het nu is gepubliceerd. De bijbehorende tekening kunt u hieronder als bijlage raadplegen.

De volgende kavels zijn beschikbaar:

Categorie                  Nummer    Oppervlakte        

Halfvrijstaand              KT07          ± 268 m² (in optie)
Halfvrijstaand              KT08          ± 269 m² (in optie)
 

Grondprijs in 2019

Halfvrijstaande woning   € 245,00 per m² exclusief btw
Vrijstaande woning         € 275,00 per m² exclusief btw

Informatie:

Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen.
Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer J. Gerrits.