Uitgifte bouwgrond in plan "De Run" fase 2 te Boekel

Alle bouwkavels in De Run, fase 2 zijn inmiddels verkocht. Na de zomervakantie 2020 wordt gestart met de uitgifte van De Run, fase 3.