Duurzaam samenwerken

Van duurzame ontwikkeling kan geen sprake zijn zonder samenwerking tussen de betrokkenen. Alleen wanneer duurzame ontwikkeling door een brede groep gedragen en gerealiseerd wordt, kunnen er merkbare resultaten worden bereikt. Een mooi voorbeeld van duurzaam samenwerken is de lokale duurzame energiecoöperatie BoekelEnergie. Een initiatiefgroep met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Boekelse samenleving bekijkt of zij samen kan komen tot de oprichting van een lokale duurzame energiecoöperatie in de gemeente Boekel. Het doel van BoekelEnergie is om betaalbare, duurzame en eigen energie voor alle inwoners en bedrijven van Boekel mogelijk te maken. Via de website van Hier Opgewekt vindt u actuele informatie over de activiteiten van lokale duurzame energiecoöperaties in Nederland.