Duurzaamheidsagenda 2013-2016

De gemeente Boekel streeft naar een duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Om dit te bereiken, heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsagenda 2013-2016 vastgesteld. In de Duurzaamheidsagenda zijn een aantal projecten benoemd die moeten bijdragen aan het stimuleren en faciliteren van duurzame ontwikkeling in de gemeente. Daarnaast wil de gemeente Boekel graag het goede voorbeeld geven door een aantal projecten op het gebied van duurzaamheid binnen de eigen organisatie uit te gaan voeren.

In de Duurzaamheidsagenda zijn een vijftal speerpunten benoemd. Deze speerpunten zijn: Duurzame energie en energiebesparing, Duurzame mobiliteit, Duurzame ruimtelijke ordening, Duurzame agrarische sector en Duurzaam samenwerken. U kunt de Duurzaamheidsagenda via onderstaande link downloaden.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende speerpunten uit de Duurzaamheidsagenda. Daarbij wordt ook verwezen naar andere websites waarop veel informatie is te vinden over duurzaamheid in het algemeen en/of bepaalde aspecten hiervan.