Duurzame agrarische sector

De gemeente Boekel is een plattelandsgemeente met een sterke agrarische sector. Binnen onze gemeente zijn meer dan 140 agrarische ondernemers actief, waarvan enkele zelfs presteren op mondiaal topniveau. Om de lokale agrarische sector te versterken en te behouden is een duurzame ontwikkeling van deze sector van groot belang. De gemeente Boekel wil deze transitie naar een duurzame landbouw stimuleren en faciliteren waar mogelijk. Zo heeft de gemeenteraad eind 2012 een Geurgebiedsvisie en Geurverordening vastgesteld. Ook zijn we met ondersteuning van het Netwerk de Peelhorst in gesprek met burgers, boeren en buitenlui om te kijken of we een beeld kunnen schetsen van hoe de 'Boekelse Zorgvuldige Veehouderij' eruit zou moeten zien.

Via de website Agrimatie.nl van de Wageningen Universiteit kunt u veel informatie vinden over de duurzame landbouw. Op deze website is tevens te vinden wat de actuele stand van zaken op het gebied van duurzaamheid is per sector.