Duurzame energie en energiebesparing

Grijze energie, energie opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen, is eindig en daarom niet duurzaam. Om de energievoorziening ook voor de lange termijn zeker te stellen is het belangrijk om te zoeken naar alternatieve, duurzame energiebronnen. Deze zijn er al genoeg, denk aan zonne-energie, bodemenergie, energie uit biomassa en windenergie. Op de website van MilieuCentraal is meer informatie te vinden over deze duurzame energiebronnen.

Naast het toepassen van duurzame energie is het ook belangrijk om ons energieverbruik naar beneden te brengen. Door onze woningen en andere gebouwen te verduurzamen kan er veel energie bespaart worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om een woning of ander gebouw te verduurzamen. Op de website www.verbeteruwhuis.nl kunt u aan de hand van het beantwoorden van een zestal vragen ontdekken hoe energiezuinig uw huis is en welke maatregelen u kunt nemen om uw huis nog comfortabeler en zuiniger te maken.