Gebiedsvisie centrum Boekel

Hoe willen we dat het centrum van Boekel er de komende jaren uit komt te zien? Deze vraag staat centraal bij de ontwikkeling van de Gebiedsvisie Centrum Boekel.

Er zijn al wat ontwikkelingen in het centrum in gang gezet zoals het vervangen van de Zuidwand aan het St. Agathaplein. Toch is er ook nog een aantal plekken waarvan de invulling nog vorm moet krijgen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de locatie van de Regenboog. Uiteindelijk moeten al deze ideeën en initiatieven samen komen in de Gebiedsvisie Centrum Boekel.