Vrijheid doorgeven (19-09-2019)

Wie uitgesloten wordt, is niet vrij

Vrijheid is een groot goed, is NIET vanzelfsprekend. Wij zijn allen verplicht op te komen voor vrijheid. Vrijheid is niet van mij, vrijheid is van ons allen. Vrijheid is meer dan bewegingsvrijheid. Wie wordt uitgesloten, wordt in zijn vrijheid aangetast. Als je wordt uitgesloten omdat je “anders” bent, schendt dat de vrijheid om jezelf te zijn, met jouw eigenschappen en overtuigingen.

Jezelf kunnen zijn: dat is vrijheid. Ongemerkt kan die vrijheid onder druk worden gezet. Wat doet het met jou als van je wordt geëist dat je je moet aanpassen aan een meerderheid. Als je je niet aanpast, dat je wordt uitgesloten. Stel je komt niet aan werk, je mag niet laten zien wie je bent, wat je vindt of voor anderen voelt. De vrije samenleving gaat aan jou voorbij.

Wederkerigheid

Elkaar respecteren is een belangrijk kenmerk van een vrije samenleving. We moeten elkaar over en weer zien staan.  Anderen zien staan betekent niet dat je iedereen ook sympathiek vindt. We zijn nu eenmaal verschillend. Soms gedraagt iemand zich zo onuitstaanbaar dat je hem of haar liever niet meer tegenkomt. Maar als iemand al van tevoren denkt dat een ander niet deugt omdat hij tot de “verkeerde” groep hoort, is er iets mis.

We hebben meer gemeen dan we soms denken: bijna ons hele DNA, we delen de aardbol waarop we leven, en in onze tijd ook al die informatie die op het wereldwijde web te vinden is. We zijn op elkaar aangewezen. Iedere samenleving waarin we iets willen opbouwen, begint ermee dat we elkaar accepteren. Ontmoetingen tussen mensen met verschillende ideeën zijn vaak een bron van creativiteit en ondernemerschap. Wanneer iemand zich misdraagt, moet je zijn gedrag afwijzen - maar die ander blijft een medemens. De straf, behandeling of opvoeding moet erop gericht zijn de verbroken band met de samenleving te herstellen.

Vrijheid doorgeven, hoe doen we dat? Door bijeen te komen en te spreken over wat vrijheid is! Thuis aan tafel, in het onderwijs m.b.v. lesbrieven, door een tentoonstelling van de heemkundekring voor onze eigen inwoners over onze eigen omgeving, het dorp waar je bent opgegroeid, waarmee je je verbonden voelt, door informatie in te winnen via kranten en media aan de hand van artikelen en reportages.  Vrijheid doorgeven betekent ook goed opvoeden. Van jongs af aan leren wat het verschil is tussen goed en kwaad, leren verantwoordelijkheid te dragen, leren keuzes te maken bij lastige dilemma’s, leren grenzen te respecteren.

Vrijheid doorgeven betekent ook verhalen vastleggen. Een van deze bijzondere verhalen is het verhaal “Jongeheer” van Tjeu Cornet. Zijn verhaal is opgenomen in STILLLEVEN, sleutelscenes uit 75 persoonlijke Brabantse oorlogsverhalen, verbeeldt in miniatuurvorm.