Hulp bij het invullen van formulieren

De formulierenbrigade van Meierijstad helpt u bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen. De medewerkers geven uitleg bijv. over de gegevens die nodig zijn om de voorziening aan te vragen, en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Zij geven ook advies.

De formulierenbrigade werkt samen met Aanzet Sociaal raadsliedenwerk.

Voor wie is het bedoeld?
De formulierenbrigade is er voor iedereen. De dienstverlening is gratis.

Formulieren
De formulierenbrigade helpt u bij het invullen van formulieren en aanvragen van Meierijstad, de gemeente of bijv. de Belastingdienst o.a. voor:

  • Bijzondere bijstand, waaronder de collectieve zorgverzekering voor minima, Bereken uw recht en andere inkomensondersteunende regelingen
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Zorgtoeslag, huurtoeslag, en andere toeslagen van de Belastingdienst (zowel voor de aanvraag als wijziging)
  • Inschrijving werkzoekende op www.werk.nl voor aanvragen van een uitkering Participatiewet voor levensonderhoud
  • Aanvragen DigiD
  • Aanmelding voor schuldhulpverlening en ordenen van uw administratie
  • Participatiefonds van de gemeente Boekel

Afspraak maken
Bel dan met gemeente Meierijstad 140413 (spreek in dat u voor Meierijstad belt).