Jeugdhulp

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het opvoeden of advies nodig? Zijn er problemen in uw gezin? Vaak vraagt u dan eerst hulp aan uw omgeving. Familie, vrienden of buren kunnen u ondersteunen of meehelpen met een oplossing.

Wat kunt u zelf regelen
Komt u er samen of met uw omgeving niet uit, ga dan eerst naar een hulpverlener die u kent. De maatschappelijk werker op school, school zelf, het consultatiebureau, uw huisarts of het kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang bijvoorbeeld. Op de website www.cjggeeftantwoord.nl vindt u ook veel informatie die u verder kan helpen.

Samen oplossen
Biedt dat u geen oplossing? Neem dan contact op met het Basisteam Jeugd en Gezin via het Centrum voor Jeugd en Gezin. U bereikt hen via telefoon 0800 - 254 00 00 of per mail info@cjggeeftantwoord.nl. De gemeente heeft de taken van de uitvoering van de Jeugdwet uitbesteed aan professionals van het Basisteam Jeugd en Gezin.
Eenvoudige vragen worden zoveel mogelijk meteen samen met u opgelost. Bij moeilijke of meerdere vragen wordt een afspraak met u gemaakt voor een gesprek met een professional van het Basisteam.

Hoe werkt het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG)?
Bij het BJG werken verschillende hulpverleners samen, zoals de jeugdverpleegkundige en een (school)maatschappelijk werker. Zij denken met u mee om een oplossing te vinden. Ze helpen om uw probleem zoveel mogelijk zelf op te lossen, met de mensen uit uw eigen omgeving. Ook zijn er vaak organisaties die kunnen helpen. Blijkt uit het gesprek en het plan van aanpak dat inzet van jeugdhulp nodig is dan bereidt het BJG samen met u een aanvraag voor, voor jeugdhulp.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?
Uw hulpverlener bij het BJG maakt de aanvraag voor u klaar. Na uw toestemming dient u de aanvraag in bij de gemeente. De gemeente neemt een formeel besluit op uw aanvraag. Dit gebeurt binnen 8 weken na de aanvraagdatum. U krijgt hiervan een brief van de gemeente (een beschikking). Hierin staat welke vorm van jeugdhulp u krijgt of niet krijgt en waarom.

Welke aanbieders in de regio bieden jeugdhulp?
Op www.jeugdhulpnob.nl vindt u een overzicht van alle zorgaanbieders waar u, samen met het BJG, uit kunt kiezen.

Hebt u een vraag over een kind dat al jeugdhulp heeft?
Hebt u een vraag over een kind dat al jeugdhulp heeft? Of wilt u een nieuwe aanvraag indienen omdat uw indicatie voor jeugdhulp binnenkort afloopt? Neem dan contact op met het Centrum Jeugd en Gezin via 0800 - 254 00 00 of mail naar info@cjggeeftantwoord.nl. Doe dit liefst acht weken vóór de einddatum van uw indicatie.