Monumentenbeleid

De gemeente Boekel heeft een monumentencommissie. Deze deskundige commissie adviseert burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de gemeentelijke monumentenverordening en het monumentenbeleid. De monumentencommissie is een onafhankelijke commissie. Dit betekent dat de leden geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een tot de gemeente Boekel behorend bestuursorgaan. De commissie vergadert tenminste vier maal per jaar en deze vergaderingen zullen in de toekomst openbaar zijn.