Monumentencommissie

Gemeentelijk monumentenbeleid
Met de inwerkingtreding van de Monumentenwet 1988 hebben de gemeenten een eigen verantwoordelijkheid en taak gekregen voor de monumentenzorg. In dit kader heeft de gemeente Boekel reeds voorbereidingen getroffen om de aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument, in gang te zetten.

In de gemeente Boekel bevinden zich enkele Rijksmonumenten die op grond van de Monumentenwet 1988 extra bescherming genieten. Verder zijn er een 37-tal objecten geselecteerd die volgens de gemeente ‘monumentwaardig’ zijn. Deze objecten zijn genomineerd om aangewezen te worden tot gemeentelijk monument, waardoor ook deze objecten extra beschermd zullen worden. Het gemeentebestuur heeft het voornemen uitgesproken om in het jaar 2009 de eerste objecten aan te gaan wijzen. Natuurlijk is het van groot belang om voorafgaand eerst de eigenaren van deze objecten uitgebreid te informeren over de gevolgen.

De monumentencommissie speelt in het bovenstaande een zeer belangrijke adviserende rol.

Leden Monumentencommissie
Bij de samenstelling van de Monumentencommissie is er de voorkeur aan gegeven om personen met deskundigheid én met betrokkenheid en bekendheid van de Boekelse situatie te benaderen. De gemeente Boekel is van mening dat dat met de huidige samenstelling is gelukt.

  • De heer N.T.G. Arts, plaatselijke architect en heeft veel verstand van de restauratie van met name oude boerderijen. Tevens lid van de werkgroep van de Stichting de Brabantse Boerderij.  Daarmee vertegenwoordigt hij de commissie op het gebied van restauratiearchitectuur.
  • De heer drs. A.J.P. van Duijnhoven, voorzitter. De heer Van Duijnhoven is reeds geruime tijd lid van de bestaande monumentencommissie. Tevens is de heer Van Duijnhoven lid van de heemkundekring.
  • De heer G.F.W. Trienekens is later toegevoegd aan de commissie. De heer Trienekens is voorzitter van de Heemkundekring en als bouwkundige geïnteresseerd in de restauratie en het herstel van oude gebouwen e.d.
  • De heer J.A.H.M. Manders afkomstig uit Venhorst is in het dagelijks leven werkzaam bij een architectenbureau en richt zich binnen de Monumentencommissie op de bouwkundige invalshoek.
  • De heer H.J.W. Rooij ,in het verleden wethouder geweest van de gemeente Boekel en hij heeft in die hoedanigheid kennis opgedaan van stedenbouw/planologie. Daarnaast is hij goed op de hoogte van de lokale geschiedenis.