Rijksmonumenten

Op grond van artikel 3 van de Monumentenwet 1988 kan de minister van OCW, al dan niet op verzoek van belanghebbenden, onroerende monumenten aanwijzen als beschermd monument. Een rijksmonument is een pand van minstens 50 jaar oud dat door bijvoorbeeld de cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang is. Hierdoor wordt het pand door de rijksoverheid beschermd met als doel de monumentale waarde ervan te behouden. Een pand kan worden aangewezen als rijksmonument wanneer het vanwege haar schoonheid, wetenschappelijke en/of cultuurhistorische betekenis een nationale, unieke waarde heeft. Nederland heeft ongeveer 55.000 rijksmonumenten.

In de gemeente Boekel zijn er momenteel dertien objecten aangewezen tot Rijksmonument:

 • De ‘Oude Kluis’ bij Huize Padua, Kluisstraat 2 te Boekel*
 • De standerdmolen aan de Julianastraat te Boekel**
 • Bij Huize Padua de navolgende panden:
 • Kleine kapel bij Daniël de Brouwerstraat 28*
 • Villa Daniël de Brouwerstraat 28*
 • Kapel Huize Padua, Kluisstraat 2*
 • Heilig hartbeeld bij kapel, Kluisstraat 2*
 • Administratiekantoor, Kluisstraat 2*
 • Paviljoen, Kluisstraat 2*
 • Kerkstraat 37 te Boekel: Pastorie**
 • Kerkstraat 39 te Boekel: Kerk**
 • Bij Julianastraat 13 te Boekel: T-boerderij**
 • De navolgende onderdelen van boerderijcomplex aan de Neerbroek 5*
 1. de krukboerderij
 2. het bakhuis
 3. gemetselde waterput
 • Langgevelboerderij met dwarsdeel aan de Berkhoek 14*

*    = buitengebied Boekel

**   = bebouwde kom Boekel

Vergunningsprocedure (Rijksmonument)
Artikel 11 van de Monumentenwet 1988 bepaalt dat het verboden is om zonder of in afwijking van een vergunning een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen.
Het betreft hier een monumentenvergunning die in dergelijke gevallen aangevraagd moet worden. De onderstaande procedure moet daarbij doorlopen worden:

Procedure rijksmonumenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidiemogelijkheden

Voor meer informatie omtrent subsidiemogelijkheden voor rijksmonumenten wordt verwezen naar de volgende internetsites: www.monumenten.nl en www.restauratiefonds.nl.

Fiscaal voordeel
Als eigenaar van een rijksmonument kunt u de kosten voor het onderhoud aan uw pand fiscaal verrekenen met uw inkomen.

Restauratiefonds-hypotheek, Brimsubsidie of Achterstandsregeling?
Als eigenaar van een rijksmonument komt u in aanmerking voor financiële ondersteuning als u uw pand gaat restaureren of onderhouden. De bijdrage is afhankelijk van het soort rijksmonument dat u bezit. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Restauratiefonds-hypotheek: deze laagrentende financiering vraagt u aan als uw monument een woonhuis of boerderij zonder agrarisch bedrijf is
 • Instandhoudingssubsidie: deze vraagt u aan als uw monument een ander rijksmonument is, zoals een kasteel, landhuis, molen of kerk.
 • Achterstandssubsidie: deze subsidie is alleen mogelijk in specifieke gevallen