Omgevingsplan buitengebied 2016

Omgevingsplan buitengebied 2016

Op deze pagina kunt u informatie over het Omgevingsplan Buitengebied 2016 raadplegen. Heeft u een vraag over het Omgevingsplan? Stuur deze dan per e-mail naar: info@boekel.nl

Het Omgevingsplan Buitengebied Boekel, 2016 is op 22 februari 2018 door de gemeenteraad van Boekel vastgesteld. Het is één van de eerste bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte voor een buitengebied in Nederland. Het plan is opgesteld op grond van de Crisis- en herstelwet en beoogt hiermee vooruit te lopen op de Omgevingswet die in 2021 van kracht moet worden.

Via onderstaande knop komt u in de digitale omgeving waar u het vastgestelde Omgevingsplan (binnenkort) kunt raadplegen.

Vastgestelde Omgevingsplan buitengebied 2016

Versie 22 februari 2018

Hier vindt u het vastgestelde Omgevingsplan buitengebied 2016.

Hier vindt u het ontwerp Omgevingsplan buitengebied (22-12-2016).

Het Omgevingsplan is natuurlijk ook te benaderen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Het Omgevingsplan 2016 is mede tot stand gekomen op grond van het onderliggende beleid van de gemeente Boekel. Gedurende de planvorming is meermaals over het Omgevingsplan gecommuniceerd en zijn er stukken beschikbaar gesteld ter informatie en voor het overleg met betrokken partijen.

De belangrijkste (onderliggende) stukken maken formeel onderdeel uit van het Omgevingsplan. Deze zijn dan ook opgenomen in de bijlagen bij de Toelichting van het Omgevingsplan. Een aantal van andere stukken is opgenomen in onderstaande overzicht. Deze zijn ter informatie (geweest) en hebben verder geen formele status.