Projecten

Randweg

De randweg heeft als doel om de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de dorpskern Boekel te vergroten. Naar verwachting kan in 2018 gestart worden met de aanleg van de randweg. 

Omgevingsplan buitengebied 2016

Het huidige bestemmingsplan voor het buitengebied moet in 2017 vervangen zijn door een nieuw bestemmingsplan. De nieuwe beleidslijnen voor de veehouderij zullen hierin een plaats krijgen. Maar ook de regels voor alle andere functies in het buitengebied: wonen, bedrijven, natuur, recreatie etc.