Starterswoningen

STARTERSWONINGEN (CPO) IN PLAN DE RUN, BOEKEL

De gemeente Boekel heeft een project opgestart dat gericht is op de starters van Boekel. Het gaat om een CPO-project: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Een groep toekomstige bouwers kan dan gezamenlijk een bouwplan uitwerken, grond kopen van de gemeente en gezamenlijk kiezen voor een architect en een aannemer voor de realisatie. Door de samenwerking moet het mogelijk zijn om tegen beperkte kosten een eigen woning te bouwen. Groot voordeel is dat we hiermee onze jeugd de kans geven zich in Boekel te vestigen in een koopwoning. De gemeente reserveert een bouwblok in De Run, fase 2 voor het initiatief en biedt een procesbegeleider (Iedereen Kan Bouwen) aan die de kopers begeleidt om tot een plan te komen.

Gemeente Boekel faciliteert en financiert de initiatieffase van de CPO tot en met de groepsvorming. Om iedereen een eerlijke en gelijke kans te geven zal, indien nodig, een loting plaatsvinden.

Inschrijven is vanaf nu mogelijk!

Heb je interesse om deel te nemen aan dit starterscollectief? Meld je dan nu aan!

Iedereen die aan de volgende voorwaarden voldoet mag zich voor het CPO-project inschrijven:

  • je bent 18 jaar of ouder;
  • je hebt nog nooit eerder een koopwoning gehad;
  • je gaat zelf in de CPO-woning wonen.

Stichtingskosten
Gemeente Boekel spant zich in om in dit CPO-project starterswoningen met een VON-prijs vanaf € 200.000,- mogelijk te maken. Dit betreft een basisprijs die afhankelijk is van werkelijke inkoop en ontwerp.

Informatie
Voor informatie of vragen over de verkoop kunt u contact opnemen met Joris Gerrits (ruimtelijke ordening) of Jessica van Bergen (grondzaken) via 0492-326800. 

Ook zijn er twee inloopmomenten gepland, waarin u langs kan komen voor eventuele vragen:

  • maandag 1 april tussen 17.00-18.00 uur
  • maandag 8 april tussen 17.00-18.00 uur

Aanmelden
Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u van 26 maart t/m 16 april 2019 een email sturen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving CPO-project De Run”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer vermelden.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in volgorde van aanmelden, alle aanmeldingen binnen de gestelde 3 weken termijn hebben evenveel kans. Na de inschrijftermijn zal er voor alle inschrijvers een informatieavond worden georganiseerd waarbij het traject van het CPO-project toegelicht zal worden.