Structuurvisie en bestemmingsplannen

Ruimtelijk beleid

Elke gemeente in Nederland moet ruimtelijk beleid opstellen voor haar hele grondgebied. Hiervoor heeft de gemeente diverse instrumenten ter beschikking. De belangrijkste zijn de Structuurvisie en het Bestemmingsplan. Hiermee geeft de gemeente aan hoe gronden en gebouwen gebruikt mogen worden en wat er eventueel op die gronden gebouwd of aangelegd mag worden.

De Structuurvisie legt op hoofdlijnen vast wat de kenmerken en hoofdfuncties van gebieden zijn. Het centrumgebied in het dorp is immers heel anders dan het agrarische gebied. In het dorp zijn wonen en winkels bijvoorbeeld de hoofdfuncties en passen geen veehouderijen. In het agrarisch gebied is het juist niet toegestaan om detailhandel te bedrijven. Daar hebben agrarische bedrijven en de natuur juist de ruimte.

Wat men precies mag en kan met de gronden en gebouwen is vastgelegd in het Bestemmingsplan. Boekel heeft veel verschillende van die plannen: enkele grotere plannen voor het buitengebied en de woongebieden, maar ook veel kleine "postzegelplannetjes" voor specifieke locaties of projecten die ontwikkeld zijn.

De Structuurvisie en de Bestemmingsplannen zijn digitaal beschikbaar. Nieuwe plannen zijn beschikbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De wat oudere plannen zijn beschikbaar als pdf-bestanden of moeten in sommige gevallen nog in gedrukte versie bij de gemeente worden opgevraagd. Voor deze informatie kunt u hieronder doorklikken.