Tijdelijke woonvoorzieningen

Er kan medewerking worden verleend aan de tijdelijke plaatsing van een woonunit, dan wel aan het tijdelijk bewonen van een bestaand bijgebouw. Deze situaties kunnen zich voordoen bij (ver)bouw van een woning of vervanging van de eigen woning.

Welke regels hiervoor van belang zijn kunt u in onderstaand document vinden.