Zorg, Welzijn & Inkomen

Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar. Hierbij horen lichte vormen van ondersteuning zoals bijvoorbeeld hulp bij opvoeden en opgroeien, maar ook zorg zoals jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-ggz en hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking.
 

Dorpsteam Boekel

De toegang tot ondersteuning en zorg in de thuissituatie geregeld via het DorpsTeam Boekel. Het Dorpsteam Boekel biedt ondersteuning op een nieuwe manier. Dichtbij huis, snel en met een vaste contactpersoon.

Bijzondere bijstand

Een handicap of chronische ziekte kan veel extra kosten met zich meebrengen. Komt u voor kosten te staan die te hoog zijn voor uw inkomen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Schuldhulpverlening

Het kan gebeuren dat u moeite hebt met het beheren van uw financiĆ«n. Het is belangrijk dat u hulp zoekt bij het oplossen van uw problemen. De gemeente Boekel maakt voor de schuldhulpverlening gebruik van de diensten van gemeente Meierijstad.

Wmo-adviesraad

De Wmo adviesraad is de onafhankelijke adviesraad voor inspraak, advies en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners, die met de Wmo te maken krijgen. De Wmo adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de Wmo en de toegankelijkheid van de samenleving.

Hulp bij het invullen van formulieren

De formulierenbrigade van Meierijstad helpt u bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen.