Meldpunt discriminatie

Storing drukriolering

Bij een storing aan de drukriolering belt u: (070) 3700939.

Meldpunt radicalisering

Radicalisering en polarisatie 
De gemeente Boekel zet in op het voorkomen van problemen als gevolg van radicalisering en polarisatie, met als doel om onze open en vrije samenleving te beschermen tegen angst en verdeeldheid. We willen kwetsbare groepen beschermen, steeds de verbinding zoeken en de dialoog aangaan en waar nodig inzetten op risico’s.

Meldpunt radicalisering
Het meldpunt radicalisering is voor inwoners en professionals met vragen of zorgen over individuele gevallen waarin mogelijk sprake is van een radicaliseringsproces. U kunt contact opnemen met de gemeente via 0492-326800 of via info@boekel.nl.

Milieuoverlast bedrijven

Voor hinderlijke stank of geluidsoverlast door bedrijven neem contact op met de gemeente. Ernstige milieuklachten of milieucalamiteiten kunt u telefonisch melden bij de provinciale Milieuklachtencentrale.

Gevonden en verloren voorwerpen melden

Meldpunt discriminatie

Discriminatie is schadelijk

Niemand kan er tegen om buitengesloten, gekrenkt, mishandeld of onrechtvaardig behandeld te worden. Mogen meedoen en mogen zijn wie je bent is wezenlijk. Discriminatie is ook bij wet verboden: dat staat in Artikel 1 van de grondwet, in het Wetboek van Strafrecht en het Burgerlijk Wetboek.

Discriminatie stopt niet vanzelf

Discriminatie stopt niet vanzelf. Helaas melden de meeste mensen die discriminatie ervaren zich nog niet. Maar melden is belangrijk om discriminatie te stoppen. Maak het zichtbaar, maak het verschil en meld wel! Ook als u getuige bent van discriminatie of als u anoniem wilt melden.

Contact opnemen

U kunt terecht op www.adviespuntdiscriminatie.nl , of neem contact op via meld@adviespuntdiscriminatie.nl of bel 040-2193300.

Melding openbare ruimte

Meldingen over bijvoorbeeld een verzakte stoeptegel, een gat in de weg of overhangende begroeiing bij u in de buurt.

Klachten over gedragingen van bestuurders en ambtenaren

Bent u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een bestuurder of ambtenaar? Dan kunt u daar een klacht over indienen.