Meldpunt radicalisering

Storing drukriolering

Bij een storing aan de drukriolering belt u: (070) 3700939.

Meldpunt radicalisering

Radicalisering en polarisatie 
De gemeente Boekel zet in op het voorkomen van problemen als gevolg van radicalisering en polarisatie, met als doel om onze open en vrije samenleving te beschermen tegen angst en verdeeldheid. We willen kwetsbare groepen beschermen, steeds de verbinding zoeken en de dialoog aangaan en waar nodig inzetten op risico’s.

Meldpunt radicalisering
Het meldpunt radicalisering is voor inwoners en professionals met vragen of zorgen over individuele gevallen waarin mogelijk sprake is van een radicaliseringsproces. U kunt contact opnemen met de gemeente via 0492-326800 of via info@boekel.nl.

Storing straatverlichting

Storing straatverlichting

Als u storingen constateert aan straatverlichting verzoeken wij u vriendelijk die te melden. Dergelijke storingen kunnen immers niet alleen hinder, maar ook onveilige situaties opleveren. U kunt dit soort meldingen doen door middel van het formulier aanmelden storing openbare verlichting. Vervolgens kunt u ook de status van uw melding checken. Dat wil zeggen dat u kunt volgen wat er met uw melding wordt gedaan.

  • om een defect aan straatverlichting te melden klikt u hier.

Nadat u een melding hebt ingediend, verloopt de verdere procedure als volgt:

  1. de melding komt binnen bij de beheerder.
  2. de beheerder beoordeelt of uw melding spoedeisend is. Van een spoedeisende melding is sprake als de storing acuut gevaar oplevert.
  3. is de melding spoedeisend, dan wordt direct actie ondernomen.
  4. is de melding niet spoedeisend, dan wordt hij verwerkt in de twee-wekelijkse 'herstelronde' op donderdag.
  5. meldingen die vóór woensdag 16.00 uur worden ingediend, kunnen in de eerstvolgende ronde van donderdag worden meegenomen.

U kunt meldingen van defecte straatverlichting ook 'gewoon' telefonisch doorgeven bij de (gratis) klachtenlijn van NOBRA (= de beheerder), tel. 0800 - 8889999 (tijdens kantooruren).

Klachten over gedragingen van bestuurders en ambtenaren

Bent u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een bestuurder of ambtenaar? Dan kunt u daar een klacht over indienen.

Meldpunt discriminatie

Discriminatie is schadelijk

Niemand kan er tegen om buitengesloten, gekrenkt, mishandeld of onrechtvaardig behandeld te worden. Mogen meedoen en mogen zijn wie je bent is wezenlijk. Discriminatie is ook bij wet verboden: dat staat in Artikel 1 van de grondwet, in het Wetboek van Strafrecht en het Burgerlijk Wetboek.

Discriminatie stopt niet vanzelf

Discriminatie stopt niet vanzelf. Helaas melden de meeste mensen die discriminatie ervaren zich nog niet. Maar melden is belangrijk om discriminatie te stoppen. Maak het zichtbaar, maak het verschil en meld wel! Ook als u getuige bent van discriminatie of als u anoniem wilt melden.

Contact opnemen

U kunt terecht op www.adviespuntdiscriminatie.nl , of neem contact op via meld@adviespuntdiscriminatie.nl of bel 040-2193300.

Melding openbare ruimte

Meldingen over bijvoorbeeld een verzakte stoeptegel, een gat in de weg of overhangende begroeiing bij u in de buurt.

Milieuoverlast bedrijven

Voor hinderlijke stank of geluidsoverlast door bedrijven neem contact op met de gemeente. Ernstige milieuklachten of milieucalamiteiten kunt u telefonisch melden bij de provinciale Milieuklachtencentrale.

Gevonden en verloren voorwerpen melden