Milieuoverlast bedrijven

Wilt u (milieu)overlast van bedrijven melden? Voor bijvoorbeeld hinderlijke stank of geluidsoverlast van bedrijven kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente Boekel, telefoonnummer (0492) - 326800. Buiten kantooruren kunt u ernstige milieuklachten of milieucalamiteiten telefonisch melden bij de provinciale Milieuklachtencentrale, telefoonnummer (073) - 6812821.