Balieomgevingsvergunning

 • Samenvatting

  Afspraak maken

  De gemeente Boekel is voor deregulering, ofwel het verminderen of zelfs afschaffen van regels. Een voorbeeld hiervan is de vereenvoudiging van de vergunningverlening bij bouwen. Daarom kent de gemeente Boekel naast de omgevingsvergunning activiteit bouwen ook de balieomgevingsvergunning (voorheen de baliebouwvergunning).

 • Meenemen

  De architect is er verantwoordelijk voor dat de ingediende aanvraag compleet is. Een balieomgevingsvergunning kan niet digitaal ingediend worden. Net als bij een gewone aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen moeten de stukken bij een aanvraag balieomgevingsvergunning in viervoud ingediend worden. Naast de gebruikelijke stukken die bij een aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen ingediend moeten worden, moet bij een balieomgevingsvergunning ook een “Overeenkomst balieomgevingsvergunning” en een “Checklist balieomgevingsvergunning” ingeleverd worden. Deze formulieren vindt u onder "Openbare documenten".
  Het is bij een balieomgevingsvergunning niet toegestaan om, zoals bij een gewone omgevingsvergunning activiteit bouwen, de constructieve gegevens later aan te leveren.
   

 • Kosten

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag balieomgevingsvergunning activiteit bouwen worden kosten in rekening gebracht. De kosten zijn afhankelijk van de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk waar u vergunning voor aanvraagt. Meer informatie hierover vindt u hier.

  De leges voor een balieomgevingsvergunning zijn aanzienlijk lager dan voor een reguliere omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Dit scheelt ongeveer de helft.
   

 • Formulieren

 • Openbare documenten