Evenement organiseren

 • Samenvatting

  Als u een evenement organiseert moet u dit óf melden óf hiervoor een vergunning aanvragen.
  U hoeft niets aan te vragen of te melden als u een besloten feest geeft op eigen terrein. Als u hierbij een tent gebruikt moet u dit in verband met de brandveiligheid wel melden. Leest u hiervoor de informatie onder het kopje 'Brandveilig gebruik'.

  Wanneer kunt u volstaan met het melden van een evenement?
  Op het meldingsformulier staan de voorwaarden waaraan u dan moet voldoen. Enkele van deze voorwaarden:

  • maximaal 200 personen aanwezig (deelnemers en/of bezoekers);
  • geluidbelasting van minder dan 70 dB(A), gemeten aan de gevels van woningen van derden dan wel op 100 meter afstand van de locatie van het evenement;
  • geen afsluiting van doorgaande wegen.

  Wanneer is een evenementenvergunning nodig?
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden die op het meldingsformulier staan. Dus bijvoorbeeld in elk geval als er meer dan 200 deelnemers en/of bezoekers aanwezig zijn en/of worden verwacht.
  Denkt u er ook aan om een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet aan te vragen als u zwakalcoholische dranken verstrekt tijdens een evenement?

  Kosten
  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning worden leges in rekening gebracht. Deze worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

  U hoeft niets aan te vragen of te melden als u een besloten feest geeft op eigen terrein. Als u hierbij een tent gebruikt moet u dit in verband met de brandveiligheid wel melden. Leest u hiervoor de informatie bij 'Brandveilig gebruik tent'.
   

 • Kosten

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning worden leges in rekening gebracht. Deze worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

 • Formulieren