Privacy

 • Samenvatting

  Zo gaan wij om met uw persoonlijke gegevens
  Wanneer u zich bij de gemeente meldt om gebruik te maken van onze dienstverlening, maken wij gebruik van uw persoonlijke gegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij daar zorgvuldig mee omgaan. Alle medewerkers moeten zich namelijk houden aan de regels uit privacywetgeving en ons privacy beleid (zie hieronder bij 'openbare documenten'). Dat geldt ook voor de instellingen en instanties met wie de gemeente samenwerkt.

  Zo doen wij dat
  Persoonlijke gegevens zijn nodig om hulp te kunnen bieden. We willen u daar zoveel mogelijk bij betrekken en duidelijk over informeren. We vragen nooit meer gegevens dan nodig. We gebruiken de gegevens nooit voor een ander doel dan met u is besproken of wettelijk is toegestaan. Onze volledige privacyverklaring kunt u hier raadplegen. 

  Alleen met toestemming of op basis van wettelijke bevoegdheden
  Persoonlijke informatie vastleggen, opvragen, inzien of delen met anderen doen we alleen met uw toestemming of op basis van wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld als u uw verhuizing doorgeeft zijn wij verplicht om dit automatisch door te geven aan overheidsinstanties en aan door de minister aangewezen instanties zoals uw zorgverzekeraar.

  Uw rechten
  Uw bestaande gegevens kunt u bij de gemeente inzien, controleren en zo nodig laten corrigeren. Wat uw rechten daarbij zijn, leest u in onze flyer (zie hieronder bij 'openbare documenten').

  Vermoedt u dat uw privacy is geschonden?
  Dan kunt u terecht bij onze privacy coƶrdinator. Die is bereikbaar via info@boekel.nl of (0492) 32 68 00.

  Heeft u vragen?
  Wilt u meer weten over ons privacy beleid of over de bescherming van uw persoonlijke gegevens? Kijkt u dan in ons uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden (bijlage 3) of op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. De medewerker die uw eventuele zaak behandelt, staat u ook graag te woord.

 • Openbare documenten