Storing straatverlichting

Als u storingen constateert aan straatverlichting verzoeken wij u vriendelijk die te melden. Dergelijke storingen kunnen immers niet alleen hinder, maar ook onveilige situaties opleveren. U kunt dit soort meldingen doen door middel van het formulier aanmelden storing openbare verlichting. Vervolgens kunt u ook de status van uw melding checken. Dat wil zeggen dat u kunt volgen wat er met uw melding wordt gedaan.

  • om een defect aan straatverlichting te melden klikt u hier.

Nadat u een melding hebt ingediend, verloopt de verdere procedure als volgt:

  1. de melding komt binnen bij de beheerder.
  2. de beheerder beoordeelt of uw melding spoedeisend is. Van een spoedeisende melding is sprake als de storing acuut gevaar oplevert.
  3. is de melding spoedeisend, dan wordt direct actie ondernomen.
  4. is de melding niet spoedeisend, dan wordt hij verwerkt in de twee-wekelijkse 'herstelronde' op donderdag.
  5. meldingen die vóór woensdag 16.00 uur worden ingediend, kunnen in de eerstvolgende ronde van donderdag worden meegenomen.

U kunt meldingen van defecte straatverlichting ook 'gewoon' telefonisch doorgeven bij de (gratis) klachtenlijn van NOBRA (= de beheerder), tel. 0411-440401 (tijdens kantooruren).