Uittreksels en verklaringen

Bewijs van in leven zijn

Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. De kosten hiervoor zijn per 1 januari 2019 €15,00.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang, het onderwijs of als u een wapenvergunning wilt aanvragen. Een VOG kost 41,35.

Uittreksel persoonsgegevens

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een verklaring van de gemeente dat u in de gemeente Boekel woont en kost € 14,00.

Verklaring onder ede of belofte

Hebt u geen officieel document met daarin gegevens over u, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakteDan kunt u een verklaring afleggen waarvoor u een eed of belofte doet waarin u deze gegevens verstrekt. 

Uittreksel of afschrift Burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. Kosten per 1 januari 2019 € 13,40.

Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

Een attestatie de vita is een internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. De kosten hiervoor zijn per 1 januari 2019 €13,40.