Vergunningen

Balieomgevingsvergunning aanvragen

Een balieomgevingsvergunning kan alleen aangevraagd worden door een architect die op de lijst “architecten die een balieomgevingsvergunning kunnen aanvragen” staat.

Drank- en horecavergunning

Artikel 3 van de Drank- en Horecawet geeft aan dat het verboden is zonder vergunning van de burgemeester een horeca- of slijtersbedrijf uit te oefenen.
Als u alcohol wilt verstrekken, dan moet u dus een vergunning aanvragen.

Evenementenvergunning

Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld een straatfeest, barbecue.

Omgevingsvergunning

Wilt u gaan (ver)bouwen, dan hebt u meestal een vergunning nodig. Gaat het om een groot bouwwerk (hoger dan 5 meter)? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen.